İşçilerin Beslenmesi

İşçilerin Beslenmesi

İşçilerin Beslenmesi - Uzman Diyetisyen Burcu Türkay - Çalışma Alanları

Yeterli ve dengeli beslenme işçinin üretim hızını arttırır. İşin gerektirdiği enerjiyi sağlayacak besinler verildiği zaman fiziksel güç artar. Enerji yanında protein, vitamin ve minerallerin yeterli alınması, vücutta enerji oluşumunu sağlayıp, hastalıklara direnci arttıracağından, işe devamsızlık oranı azalır. Ayrıca enerji ve besin ögelerinin yeterli olması, işçinin ilgi ve dikkatini olumlu yönde etkilediğinden, iş kazaları ve meslek hastalıkları oranı azalır. Bütün bunların sonucu olarak üretim hızı artar ve sağlık harcamaları azalır. Beslenme ile üretim hızı arasındaki bu ilişki bir çok çalışma sonucu ortaya çıkarılmıştır.

İşçinin çalışma koşullarına göre diyetinin planlanması gerekir. Yapılan işin gerektirdiği fiziksel hareket derecesi ve süresine göre enerji harcaması hesaplanmalıdır. Ağır işte çalışan bireylerin terleme nedeni ile daha çok azot kaybettikleri buna bağlı olarakta protein ihtiyaçlarının arttığı bilinmektedir. Kurşun, kadminyum gibi madenlerin kullanıldığı sanayi dallarında çalışanların, kalsiyum, çinko, demir, C ve E vitamini ihtiyaçları artar. Radyasyon ve toksik kimyasallarla teması olanların E ve C vitamini ihtiyaçları artar. İşçinin sağlığı için hem iş yerinde hem iş dışı beslenmenin planlanması önemlidir.

Uzman Diyetisyen Burcu Türkay WhatsApp Hattı
Lütfen tüm alanları kontrol ediniz.
Talebiniz başarıyla iletildi.